Generalforsamling 2020 – Almind Borgerforening

NY DATO: Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. august 2020.

Der afholdes generalforsamling i Almind Borgerforening torsdag den 27. august 2020 kl. 19:30 i Almind Forsamlingshus.

DAGSORDEN:

  1. Indlæg fra byrådsmedlem Ole Martensen fra Almind
  2. Valg af dirigent
  3. Godkendelse af generalforsamlingen
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse, suppleant og bilagskontrollanter
  9. Evt.

Bestyrelsen skal iht. vedtægterne være på 5 – 7 medlemmer. Der skal være 1 suppleant og 2 bilagskontrollører.

Morten Poulsen og Ellen Dall er ikke på valg.

Malene W. Pedersen udtrådte af bestyrelsen i løbet af året, og suppleant Leo Frederiksen trådte ind i bestyrelsen.
Nina Bramming udtræder af bestyrelsen pga. familieforøgelse.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:
Leo Frederiksen – ønsker genvalg,
Allan Eriksen – ønsker ikke genvalg, men opstiller til suppleant-posten,
Vibeke B. Volsgaard – ønsker genvalg,
Bjørke Almind Nielsen – ønsker ikke genvalg.

Forslag, som skal behandles, skal afleveres skriftligt til formand Morten Poulsen m.poulsen@outlook.com senest den 13. august 2020.